RASMALAI

$7.50

Cottage soaked in saffron, pistachio rabri.

Total: 7.5
Category:

Cottage soaked in saffron, pistachio rabri.